Maria se vydala na cestu a spěchala. (Lk 1,39)

37. Světový den